Interesē, cik maksā Jūsu meža īpašums? Vēlaties pirkt vai pārdot mežu? Ātri un objektīvi noteiksim īpašuma vērtību. Sniegsim konsultācijas un juridisko palīdzību darījumos ar meža zemi.

Veicot meža īpašuma pirkšanu vai pārdošanu nepieciešams zināt patieso īpašuma vērtību. Palīdzam noteikt izcērtamās koksnes daudzumu un mežaudzes vērtību pēc tirgus cenām. Aprēķinām tuvākajos gados sagaidāmās koksnes ražas daudzumu, kā arī sniedzam ziņas par aizsargājamām teritorijām un aprobežojumiem īpašumā.

Palīdzēsim sastādīt pirkšanas pārdošanas līgumus, nepieciešamības gadījumā varam pārstāvēt Jūsu intereses, veicot darījumu.

UZ GALVENO LAPU

Pērk un pārdod mežu.