Koku mērījumi

Plānotās un izcirstās koksnes daudzuma noteikšana.