• Neatkarīgi eksperti veic koku dastošanu. koku dastošana nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes apjomu cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi cirsmā esošie koki. Pateicoties šiem mērījumiem ir iespējams noteikt sortimentu iznākumu, kā arī cirsmas vērtību, kas savukārt pirkšanas-pārdošanas procesu padara skaidrāku un caurspīdīgāku.
  • Neatkarīgi speciālisti veic cirsmu stigošanu un skices zīmēšanu. Veicam mērījumus galvenajai cirtei pēc caurmēra.  Stigošana, saskaņā ar likumdošanu, ir nepieciešama, ja mežu cērt galvenajā vai rekonstruktīvajā ; cirtē. Cirsmas robežai ir jābūt skaidri redzamām un iezīmētām dabā ar krāsu, lenti vai vizūru, ievērojot īpašumu robežas.
  • Aprēķinām kokaugu bilances vērtību apstādījumos un mežaudzes vērtību mežā.
  • Veicam apaļkoku uzmērīšanu krautuvēs, kā rezultātā tiek noteikts precīzs kokmateriālu daudzums, to sortiments un vērtība. Neatkarīgs sertificēta speciālista uzmērījums ļaus izvairīties no strīdiem vai tiesvedības procesiem.
  • Ieekonomēts laiks un objektīva informācija ir patiess ieguvums!

Mūsu speciālisti nodrošinās objektīvu informāciju!

Sazinieties ar mūsu speciālistiem:

zvaniet: 29498429 un rakstiet: info@abtimber.lv

UZ SĀKUMA LAPU

dastošana ar elektronisko dastmēru LAV
Merijumi