ciršanas apliecinājums

Koku ciršanai mežā nepieciešams apliecinājums, kuru izsniedz VMD