Sadaļā atrodama noderīga infromācija meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem par aktuāliem meža nozares un mežsaimniecības, kā arī vides jautājumiem.

KOKU CIRŠANAS KĀRTĪBA MEŽĀ