Sadaļā atrodama noderīga informācija meža apsaimniekotājiem, īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem par aktuāliem mežsaimniecības un vides jautājumiem.

KOKU CIRŠANAS KĀRTĪBA MEŽĀ

Koku veidaugstumi jeb veidskaitļi (h*F)

Koku veidaugstumi veidskaitļi
Mežaudzes bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas un meža tipa
Mežaudzes bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku augstuma un vecuma (bērzs, liepa, apse, melnalksnis, vītols, papele un blīgzna)
Mežaudzes bonitāte atkarībā no valdošās koku sugas koku augstuma un vecuma (priede, egle, ozols, osis, vīksna, goba, kļava, dižskābardis un skābardis)
Mežaudzes koku normālais skaits atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā augstuma