Meža inventarizācija jeb taksācija saskaņā ar Meža likumu katram meža īpašumam jāveic vismaz vienu reizi divdesmit gados. Meža inventarizāciju var veikt arī biežāk, pēc nepieciešamības. Meža inventarizācija ietver gan mežaudzi raksturojošos datus kā koku vecums, augstums, caurmērs u.tml., gan meža zemju jeb mežaudžu plānu. Tā ir obligāta, lai uzsāktu koku ciršanu mežā. Meža inventarizāciju veic sertificēts meža inventarizācijas veicējs (taksators), kurš sagatavo visu nepieciešamo informāciju iesniegšanai Valsts meža dienestam. Uzņēmums SIA “AB Timber” piedāvā neatkarīga un profesionāla inventarizācijas veicēja pakalpojumus. Pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem var izgatavot meža apsaimniekošanas plānu. Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Vēlies uzzināt meža inventarizācijas cenu? Konsultācijām un pakalpojuma saņemšanai zvaniet: 29498429 vai rakstiet: info@abtimber.lv

UZ SĀKUMA LAPU

Meža inventarizācija

NORMATĪVIE AKTI

Nepieciešamība veikt meža inventarizāciju noteikta Meža likumā (24.02.2000).

Meža inventarizācijas veikšanas kārtība noteikta 21.06.2016 Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi