E-pasts

Sadaļā tiek publicēta informācija par cirsmu, meža platību un apaļkoku iepirkumiem.

Par labākām cenām Pērkam mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības).

Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus ar mežu. 

Pērkam arī izstrādātus meža īpašumus..

 -Kompensācijas saņemšana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos.
Palīdzam meža īpašniekiem noformēt dokumentus un saņemt atlīdzību par ierobežojumiem, kas aizliedz veikt 
dažādu saimniecisko darbību-kailcirti, galveno cirti, kopšanas cirti. 

Nosakām vai Jūsu īpašumam pienākas  atbalsta maksājums.

Atsūtiet Jūsu meža īpašuma kadastra numuru un mēs ar Jums sazināsimies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cismu stigošana, koku dastošana, biotopu izpēte, meža inventarizācija, taksācija, vērtēšana, apaļkoku uzmērīšana, dabas eksperts. arborists, bīstamie koki,