Meža inventarizācija, meža taksācija

Valsts likumdošana nosaka, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir veikt meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts meža dienestam vismaz vienu reizi divdesmit gados.

Meža inventarizācija ir nepieciešama mežaudzēm, kuru platība pārsniedz 0,5 ha,  pilsētās atsevišķos gadījumos sākot ar 100 m2.

 Mūsu speciālisti palīdzēs individuāli izvērtēt katru īpašumu..

Sagatavojam visu nepieciešamos dokumentus, kā arī veicam meža resursu plānošanu 1-20 gadu periodam sastādot meža apsaimniekošanas plānu (MAP).

Šajā plānā tiek projektēta saimnieciskā darbība, ievērojot pastāvošo likumdošanu un saimnieka intereses, tādējādi sasniedzot optimālu īpašuma apsaimniekošanu.

Veicam meža inventarizāciju Gaujas un Ķemeru nacionālajos parkos saskaņā ar nepieciešamajām prasībām.