Dabas biotopu inventarizācija

Īpaši aizsargājamo sugu izpēte, tai skaitā biotopu jeb dabisko meža biotopu inventarizācija nepieciešama, lai noskaidrotu dabas vērtību esamību īpašumā.

Gadījumos, kad īpašuma teritorijā  tiek konstatētas dabas vērtības jāparedz to saglabāšana, kas savukārt ietekmē saimniecisko darbību.    

Ieteicams savlaicīgi, pirms īpašuma iegādes vai projekta attīstīšanas uzsākšanas noskaidrot potenciālos ierobežojumus un riskus , kas saistīti ar dabas un vides aizsardzību.

Piedāvājam sertificēta dabas eksperta atzinumu, arborista atzinumu, dendrologa atzinumu, atzinumu par bīstamajiem kokiem.