-Meža inventarizācija (taksācija) noder gadījumos ja īpašumā ir mežs un ir vēlme tajā kaut ko nocirst. Bez meža inventarizācijas nav iepējams saņemt atļauju koku ciršanai.

-Bioloģisko (biotopu izpēti), noder gadījumos , ja esat nolēmis savā nekustamajā īpašumā kaut ko būvēt. Situācijā, kad Jūsu zemes gabalā tiek taisīts detālais plānojums agri vai vēlu saskarsities ar prasību apzināt dabas vērtības. Varam palīdzēt.

-Konsultācijas meža un vides likumdošanā (likumi dažkārt mēdz būt sarežģīti uzrakstīti)

- Zemes gabalu robežu atrašanu -ir gadījumi, kad gribam nopirkt zemīti, bet daba jau nemīl tukšumu un robežas (ja tādas vispār ir ierīkotas) mežā aizaug, robežzīmes nav atrodamas jeb arī kāds traktors ir nolīdzinājis līdz ar zemi.

-Kā arī palīdzam atrisināt daudzus citus jautājumus, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kokiem un mežu.