Koku vainagu veidošana

Arboristi veic koku vainagu veidošanu un kopšanu.