ARBORISTA vai DENDROLOGA ATZINUMI

Atzinums par plānotās būves ietekmi uz kokiem parasti ir būvvaldes prasīts dokuments, kas jāiesniedz uzsākot būvprojekta saskaņošanu (piemēram, Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.34). Atzinumu izstrādā sertificēts arborists vai dendrologs, kurš vispirms apseko interesējošo teritoriju. Speciālists dabā apskata, novērtē un uzmēra kokus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kokiem, kas sasnieguši valsts vai vietējas nozīmes dižkoku izmērus, kā arī kokiem ar augstu ainavisku, kultūrvēsturisku vai bioloģisku nozīmi. Apsekojuma rezultāti tiek aprakstīti atzinumā, kurā atzīmēti un kartēti saglabājamie koki. Atzinumā tiek identificētas iespējamās problēmas atiecībā uz kokiem, kas var rasties, realizējot būvprojektu. Viens no galvenajiem rādītājiem, ko ņem vērā, izstrādājot atzinumu, ir gruntsūdens līmeņa izmaiņas būvniecības laikā un pēc tās. Kokiem tiek noteiktas sakņu aizsardzības zonas un aprakstīti vispārīgie ieteicamie koku aizsardzības risinājumi.

BĪSTAMU KOKU ZĀĢĒŠANA, VAINAGU KOPŠANA

Piedāvājam sertificētu arborista jeb kokkopja un dendrologa pakalpojumus situācijās, kad bīstams koks apdraud Jūsu īpašumu un drošību. Arboristi palīdzēs veidot un izkopt koka vainagu tā, lai caur to izsprauktos vairāk saules gaisma un piešķirtu īpašu formu. Koku vainagu izzāģēšana vienlaikus palīdz samazināt birstošo lapu un skuju daudzumu.

KOKU IZTURĪBAS TESTI

Piedāvājam veikt izturības jeb vilkšanas testu (tree pulling test) kokiem, lai noteiktu koka potenciālo drošību un stabilitāti. Tā ir efektīva metode koku potenciālās bīstamības noteikšanā. Īpaši svarīgi tas ir būvju un infrastruktūras tuvumā. Mērījumu rezultātā iegūst ticamus un objektīvus datus, lai novērtētu ar koku saistītos riskus.

Pēc savstarpējas vienošanās notiek pirmā tikšanās, objekta apskate, kuras laikā tiek pārrunāti veicamie darbi un to izmaksas. Pirmā tikšanās BEZMAKSAS. Pēc vienošanās par darbu izpildi, tiek noslēgts pakalpojuma līgums, kuram seko darba izpilde. Lai vienotos par tikšanos, uzzinātu arboristu pakalpojuma cenu vai saņemtu konsultāciju, zvaniet: 29498428 vai rakstiet info@abtimber.lv

UZ SĀKUMA LAPU

Bistamu koku vainagu kopšana