Dendroloģiskā izpēte Zasā

posted in: JAUNUMI | 0

Pabeigts darbs Zasas muižas parkā, kur veikta dendroloģiskā izpēte 21 ha lielā platībā.

Zasas muižas parkā konstatētas daudzveidīgas dendroloģiskās vērtības – liepu apļveida aleja Cukurkalniņā, liepu alejas Zasas upes labajā krastā, ozolu alejas, dažādas introducēto koku sugas, koki, kuri atbilst aizsargājamo koku kritērijiem u.c. Minētajiem kokiem un to stādījumiem piemīt augsta bioloģiskā, ekoloģiskā, ainaviskā un sociālā vērtība. Projekta laikā novērtēti 843 individuāli koki un 50 koku un krūmu grupas. Parkā konstatētas 14 vietējās un 18 introducēto koku sugas, piemēram, Eiropas ciedru priede, Veimuta priede, zaļā duglāzija u.c. Apstādījumos fiksētas 13 krūmu sugas, 12 no tām introducētas.
Inventarizācijas rezultātā tika konstatēti arī 9 vietējo koku sugu koki, kuri atbilst valsts nozīmes aizsargājamo koku jeb dižkoku kritērijiem – 6 melnalkšņi, 1 parastais ozols, 1 parastā kļava, 1 parastā liepa. Četri no šiem kokiem jau iepriekš reģistrēti Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Seko mums un izsaki viedokli: