Lieli vētras postījumi Latgalē

posted in: JAUNUMI | 0

Saskaņā ar Valsts meža dienesta aptuveno novērtējumu Latvijā pēdējā mēneša laikā vētras rezultātā bojā gājušo koku apjoms mežaudzēs sastāda aptuveni 100 000 m3, no tām 60 000 m3 ir vienlaidus platībās. Lielākie vētras postījumi bijuši Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā – aptuveni 45 000 m3 apjomā.
Plašāk: https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza…/…/vetras-postijumu-sekas…

Seko mums un izsaki viedokli: